Toimitusjohtajan katsaus:

Meillä on vahva uudistumisen ja kehittämisen tahto

Vuosi 2019 oli Lahden Taloille isojen investointien vuosi. Taloutemme kehitys jatkui vakaana, jonka ansiosta pystyimme uudistamaan ja kehittämään kiinteistökantaamme strategiamme mukaisesti käynnistetyillä investoinneilla. Näiden kokonaisarvo on yli 35 miljoonaa euroa. Vahva uudistuminen ja kehittäminen jatkuu meillä myös tulevina vuosina.

Asuntojen kohtuuhintaisuus, laadukkuus ja ekologisuus vahvistuivat entisestään brändissämme ja koko toiminnassamme.

 

Yksi asuntomarkkinoiden megatrendeistä, vuokra-asumisen suosion kasvu, vaikuttaa ja kehittää meidänkin toimintaamme merkittävästi. Tilastokeskuksen mukaan 30–34-vuotiaiden asuntokunnista enää alle puolet eli 48 prosenttia asui omistusasunnossa vuoden 2019 lopussa. Vielä kymmenen vuotta sitten luku oli 58 prosenttia. Vuokra-asuntomarkkinoilla kilpailu on kiristynyt ja vuokra-asuntoja tarvitaan jatkossa lisää erityisesti kasvukeskuksiin toimivien yhteyksien äärelle. Asukkaat odottavat asumiselta laadukkuutta ja toimivuutta – omistusmuodosta riippumatta. Tähän asumisen trendiin me olemme vastanneet hyvällä strategialla, uudistumalla ja kehittymällä.

Uudiskohteiden rakentaminen ja kiinteistökantamme kehittäminen olivat kuluneen vuoden aikana osa mittavaa kehitys- ja investointiohjelmaamme.

 

Uudiskohteet ovat varmasti kehitystyömme näkyvimpiä osa-alueita. Käynnistimme kesäkuussa Lahden keskustan alueella Saimaankatu 29:ssa, kahden seitsemänkerroksisen A-energialuokan kerrostalon rakentamisen.

Uudiskohteidemme laadukas varustetaso ja toimivuus vastaavat tulevien asukkaiden tarpeisiin ja asumisen laatuodotuksiin sekä tukevat myös Lahden Talojen ympäristövastuullista strategista linjaa.

 

Toinen iso projektimme käynnistyi myös kesäkuussa 2019 Laatikkotehtaankadulla, jonne nousee kaksi toisiinsa kytkettyä viisikerroksista A-energialuokan opiskelijataloa. Lisäksi panostimme kuluneen vuoden aikana vahvasti Nastolan Rakokiven alueen kehittämiseen. Kesäkuussa 2019 Pulteritielle valmistui yksi kerrostalo ja parhaillaan Rakokiven Vasaratielle on rakenteilla kaksi A-energialuokan kerrostaloa.
Perusparannuskohteissa päivitimme koteja 2020-luvulle kolmessa kohteessa: Kuriirin- ja Alokkaankadun rivitalokohteissa sekä Männistönrinteenkadulla. Lahden Talot käynnisti myös laajan lattiapinnoiteprojektin, jossa valituissa kohteissa vanhat lattiapinnoitteet uudistetaan. Lähes 200 asunnon vanhat lattiapinnoitteet korvataan tyylikkäällä vinyylilankulla. Osana kiinteistökantaamme rakenteellista uudistamista myimme kolme kiinteistökokonaisuutta Ahtialan, Rakokiven ja Kiveriön asuinalueilta elo- ja marraskuussa. Myytävät asuintalot olivat kaikki vuokrauskäytössä.

Kuluneen vuoden aikana vahvistimme ja veimme eteenpäin myös pari vuotta sitten alkanutta brändityötämme.

 

Lahden Talojen palvelut ja kohteet ovat tulleet entistä vahvemmin tutuiksi niin uusille kuin vanhoille asukkaillemme selkeämmän ja yhdenmukaisemman viestinnän ja markkinoinnin ansiosta. Loppuvuonna julkaistut uudet verkkosivumme ovat nyt yhtenäiset brändi-ilmeemme kanssa ja mikä tärkeintä, ne ovat nyt entistä helppokäyttöisemmät ja palvelevat asukkaitamme paremmin.

Otimme edelleen vahvasti osaa myös ilmastotalkoisiin ja vähensimme asumisen hiilidioksidipäästöjä 356 tonnia vuonna 2019. Suuri kiitos tästä kuuluu asukkaillemme, jotka lähtivät kanssamme vähentämään turhaa kulutusta. Meillä on paraikaa käynnissä monia hankkeita ja projekteja ympäristön hyväksi, sillä asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen on meille tärkeä tehtävä.

Lahden Talojen työntekijät ovat ansainneet suuren kiitoksen kuluneesta vuodesta.

 

Meillä pisimmät työurat ovat kestäneet yli 20 vuotta eli yhtiömme perustamisesta saakka. On ilo todeta, miten osaavaa, sitoutunutta ja motivoitunutta henkilöstöä meillä on töissä Lahden Taloilla! Tulemme jatkossakin panostamaan ja kiinnittämään huomiota henkilöstömme koulutus- ja kehittymismahdollisuuksiin sekä hyvinvointiin.

Henkilöstömme lisäksi haluan kiittää myös emoyhtiömme ja tytäryhtiömme hallituksia, asukashallitustamme ja sidosryhmiämme vahvasta sitoutumisesta ja uudistumisen vuodesta. Erityinen kiitos kuuluu asukkaillemme, joita varten uudistumme ja kehitymme tänäkin vuonna.

 

toimitusjohtaja
Jukka Anttonen