Toimitusjohtajan katsaus:

Veimme yhtiömme uudistumista vahvasti eteenpäin

Vuosi 2020 oli meille Lahden Taloille merkittävien panostusten vuosi. Taloudellinen suorituskykymme säilyi hyvällä tasolla ja sen ansiosta pystyimme viemään yhtiömme uudistumisstrategiaa täysipainoisesti eteenpäin.

Uudistumisstrategiamme mukainen kiinteistökannan kehittäminen jatkui vahvana vuonna 2020. Kehitimme kiinteistökantaamme panostamalla erityisesti uustuotantoon, minkä lisäksi jatkoimme perusparannusten tekemistä sekä kiinteistöjemme realisointia. Uudistumislinjamme näkyi vahvasti myös Lahden Talojen brändityössä. Kaikkea toimintaamme ohjasi ennen kaikkea hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen asiakkaillemme.

Yhtiömme talous eteni suunnitelman mukaan ja vakaa tuloskehityksemme antoi meille mahdollisuuden tehdä panostuksia, joiden avulla olemme kilpailukykyisiä myös tulevaisuuden vuokra-asuntomarkkinoilla.

Yhtiömme talous eteni suunnitelman mukaan ja antoi mahdollisuuden tehdä panostuksia, joiden avulla olemme kilpailukykyisiä myös tulevaisuuden vuokra-asuntomarkkinoilla.

 

Vuosi 2020 oli meille uudiskohteiden investointien määrällä mitattuna Lahden Talojen historiassa ennätyksellinen: rakensimme eri puolelle Lahtea yhteensä 300 uutta kotia. Uustuotantoinvestointien arvo ylitti 35 miljoonaa euroa. Rakensimme laadukkaita ja järkevänhintaisia A-energialuokan asuntoja Lahden keskusta-alueelle Saimaankadulle, Nastolan Rakokiven alueelle Vasaratielle sekä opiskelija-asuntoja Laatikkotehtaankadulle, Mukkula−Niemen uuden kampusraitin varrelle. Valmistuneista asunnoista 110 on opiskelija-asukkaidemme käytössä.

Rakensimme eri puolelle Lahtea yhteensä 300 laadukasta, ekologista ja järkevänhintaista kotia.

 

Uudiskohteidemme laatutaso ja ekologisuus ovat korkealla tasolla. Käytämme laadukkaita materiaaleja ja panostamme rakentamisenaikaiseen laadunvalvontaan. Uudiskohteiden kysyntä oli odotetusti hyvää.

Nostimme myös opiskelija-asumisen laatutasoa. Tilavat yksiöt ja kaksiot tarjoavat opiskelijoille yksityisyyttä, mutta viihtyisät yhteiset tilat antavat mahdollisuuden myös viettää aikaa toisten opiskelijoiden kanssa.

Koronapandemia teki vuodestamme poikkeuksellisen ja vaikutti toimintaamme. Vaikutukset ovat olleet toistaiseksi keväällä 2020 arvioitua lievempiä. Koronan vaikutukset alkoivat näkyä alkukeväällä 2020 ja ne ilmenivät aluksi ensisijaisesti Lahden Talojen liikeasiakkaiden toimintaedellytyksissä. Pyrimme kaikin keinoin löytämään ratkaisuja haastavaan tilanteeseen yhdessä liikeasiakkaidemme kanssa hakemalla kullekin yksilöllisesti soveltuvia järjestelyjä. Suurin osa liikeasiakkaistamme pääsikin näin vaikeiden aikojen yli ja pystyi jatkamaan vuokrasuhdetta kanssamme. Vuokrasuhteiden säilyttävä linja osoittautui siis hyväksi ja oikeaksi valinnaksi.

Yksityisasiakkaidemme kohdalla koronapandemian vaikutukset tulivat hitaammin esille. Asumisneuvontapalvelumme kysyntä on lisääntynyt, sillä korona on tuonut joidenkin asukkaidemme taloustilanteisiin haasteita. Asumisneuvontamme auttaa asukkaita erilaisissa taloushuolissa, muun muassa kartoittamalla heidän kokonaistilanteensa ja auttamalla tarvittaessa tukien hakemisessa tai vuokranmaksusuunnitelman tekemisessä. Olemme olleet erityisen ilahtuneita siitä, että asukkaamme ovat usein ottaneet itse neuvontapalveluun yhteyttä, ennen kuin tilanne on kärjistynyt pahasti.

Asiakaspalvelun siirtyminen kokonaan sähköiseen toimintaympäristöön vei meitä eteenpäin digitalisaation polulla.

 

Koronapandemia nopeutti myös asiakaspalvelumme siirtymistä sähköiseksi palveluksi. Asiakaspalvelun siirtäminen kokonaan sähköiseen toimintaympäristöön vei meitä eteenpäin digitalisaation polulla. Muutos tapahtui joustavasti ja asiakkaamme ovat ottaneet sähköisen asiakaspalvelun pääsääntöisesti hyvin vastaan. Kehitystyö digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseksi jatkuu yhtiössämme vahvana.

Vuokra-asumisen suosio on ollut pitkään nousussa myös Lahdessa, jonka vuoksi myös asuntosijoittajien kiinnostus Lahtea kohtaan on pysynyt vahvana ja osaltaan kiristänyt vuokra-asuntomarkkinoiden kilpailua. Haastavasta kilpailutilanteesta huolimatta olemme vahvalla brändi- ja markkinointityöllä onnistuneet lisäämään asiakkaiden mielenkiintoa Lahden Taloja kohtaan. Tästä hyvänä osoituksena on vuokra-asuntohakemuksien lisääntynyt määrä kuluneen vuoden aikana.

Panostimme merkittävästi ympäristövastuullisuuteen useissa eri hankkeissa vuonna 2020.

 

Panostimme merkittävästi ympäristövastuullisuuteen useissa eri hankkeissa vuonna 2020. Kaikilla uudiskohteillamme on A-energialuokan tunnus, joka kertoo rakennuksen parhaasta mahdollisesta energiatehokkuudesta. Uudiskohteisiin rakennettiin myös aurinkopaneelivoimalat, joiden tuottamaa sähköä käytetään paikallisesti muun muassa rakennuksen viilentämiseen ja talotekniikkaan. Yhteensä Lahden Taloilla on tällä hetkellä jo 11 aurinkopaneelivoimalaa eri puolilla Lahtea.

Otimme käyttöön kiinteistöjen automaatioalakeskusten keskitetyn analytiikkajärjestelmän, jonka tuottamalla tiedolla saamme parannettua lämpö- ja sähköenergian käytön tehokkuutta ja myös asumisviihtyisyyttä. Järjestelmä tuottaa asumisesta reaaliaikaista dataa, muun muassa lämpötilasta ja ilmanvaihdosta, jonka ansiosta pystymme reagoimaan nopeasti ei-toivottuihin muutoksiin, ja siten tuottamaan aiempaa parempaa laatua asukkaidemme asumisolosuhteisiin.

Tuimme myös luonnon monimuotoisuutta, kun tarjosimme mehiläisille rauhallisen pesintäpaikan Timonkatu 5:n pihasta. Hollolankatu 3:n asukkaita puolestaan innostimme kaupunkiviljelyyn tuomalla viljelylaatikot talon pihalle. Jatkoimme hyvää ja pitkäjänteistä yhteistyötä asukkaidemme kanssa muun muassa MiniMoi! -kilpailussa, jolla onnistuimme jälleen vähentämään asumisen CO2-päästöjä merkittävästi.

Näillä ja monilla muilla ympäristöhankkeillamme veimme eteenpäin yhtiömme strategiaa ja samalla valmistauduimme tukemaan Lahtea Euroopan ympäristöpääkaupungin tavoitteissa.

Meidän tavoitteemme on, että ympäristöön jättämämme jälki olisi mahdollisimman pieni tulevaisuudessakin.

 

toimitusjohtaja
Jukka Anttonen