Henkilöstö:

Haluamme pitää työntekijöistämme huolta myös etätyöaikana

Kun viime keväänä puhjennut koronapandemia hämmensi koko maata, Lahden Taloilla toimittiin ripeästi.

Viime keväänä moni Lahden Talojen työntekijä siirtyi ongelmitta etätöihin kotikonttoreille. Niissä tehtävissä, joissa etätyömahdollisuutta ei ole, noudatettiin ja noudatetaan yhä erityistä varovaisuutta.

Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen sekä markkinointipäällikkö Piia Jokiaho kertovat, että etätyöhön siirtyminen sujui sulavasti muun muassa siksi, että etätyö oli osittain yrityksen arjessa jo mukana sekä sähköiset palvelut ovat toimivia. Asiakkaat pystyttiin palvelemaan etänä mainiosti.

Asiakkaat pystyttiin palvelemaan etänä mainiosti.

 

– Sähköiset palvelumme olivat sillä tasolla, että siirtymä sujui muitta mutkitta.  Suurin osa asiakkaista halusi jo ennen pandemia-aikaakin asioida kanssamme sähköisesti tai puhelimitse, kertoo Lahden Talojen markkinointipäällikkö Piia Jokiaho.

Jo ennen korona-aikaa etätyö oli Lahden taloilla yksi tapa tehdä töitä.
– Etätyön osuus kaikesta työstä oli ennen pandemiaa noin kymmenen prosenttia, Jukka Anttonen lisää.

Ergonomiaa ja taukojumppaa

Työntekijöistä halutaan pitää huolta myös etätyöaikana. Heille on järjestetty muun muassa työterveyden tarjoamaa ergonomiakoulutusta sekä Cuckoo-taukojumppaa, muistuteltu taukojen pitämisen merkityksestä ja otettu käyttöön uusia tapoja pitää yhteyttä oman tiimin tai työporukan kesken.
–  Tarvitsimme jo ennen pandemia-aikaa ryhmätyökalun isommalle joukolle kokoontua etänä. Etätyö vauhditti esimerkiksi Teamsin ja Zoomin käyttöönottoa, Anttonen kertoo.

Aivan kaikkea työtä ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä etänä. Niissä tehtävissä otetaan turvallisuus erityisen tarkasti huomioon.
– Lahden Taloilla on paljon sellaista työtä, jossa liikutaan kohteillamme turvallisuus huomioiden, kuten kiinteistön kunnossapitoa, rakennustyötä, kiinteistönhoitoa ja siivousta, Anttonen muistuttaa.

Sosiaaliset kontaktit merkitsevät myös etäaikana

Lahden Taloilla haluttiin myös kuulla työntekijöiden kokemuksia etätyöstä. Syksyllä järjestettiin etätyökysely, jossa he saivat jakaa tuntemuksiaan. Työntekijät ovat Anttosen ja Jokiahon mukaan kokeneet etätyön pitkälti positiivisena.
– Kokemuksemme mukaan pääosin etätyö koetaan hyvänä vaihtoehtona. Työntekijät ovat nähneet etätyön hyvät puolet, kuten sen, että työpäivään tuodaan enemmän keskeytyksetöntä aikaa, tehokkuutta sekä parempia mahdollisuuksia arjen ja työn yhteensovittamiseen. Etätyökyselystä jäi yleisesti positiivinen fiilis. Ihmiset kokivat, että olemme työnantajana olleet kiinnostuneita siitä, miten kukin siellä kotona pärjää, Jokiaho ja Anttonen toteavat.

Ihmiset kokivat, että olemme työnantajana olleet kiinnostuneita siitä, miten kukin siellä kotona pärjää.

 

Kyselyssä nousi esille myös se, että työpaikan sosiaalisia tilanteita kaivataan. Siksi on tärkeää pitää sosiaalisia kontakteja yllä myös etätyöskennellessä.
– Kyselyn perusteella nousi ajatus, että omaa työhteisöä ja ennen kaikkea työkavereita kaivataan ihan aidosti. Toki etätyö on tuonut mukanaan sen, että vuorovaikutukseen ja viestintään on luotu muita kanavia, joiden kautta voidaan kommunikoida, Anttonen sanoo.

Hyvä pohja kehitykselle

Jokiaho ja Anttonen uskovat, että etätyö on tullut jäädäkseen eikä paluuta täysin vanhaan normaaliin ole – mutta juuri työyhteisön vuoksi työtä halutaan varmasti jatkossa tehdä toimistollakin. Anttonen ja Jokiaho näkevätkin, että alla on nyt hyvä lähteä kehittämään yhtiön sähköisiä järjestelmiä entistäkin parempaan suuntaan.
– Etätyöskentely tulee varmasti lisääntymään ajasta ennen tätä. Uskon, että myös asiakkaiden sähköisen asioinnin osuus vielä todennäköisesti kasvaa, Jokiaho toteaa.

Nyt on hyvä lähteä kehittämään yhtiön sähköisiä järjestelmiä entistäkin parempaan suuntaan.

 

Anttonen ennustaa koronapandemian hellittäessä paluubuumia toimistolle.
– Uskon, että kun koronasta päästään eroon, tulee sellainen efekti, että aluksi ollaan ehkä enemmän toimistolla. Etätyön määrä tulee kuitenkin varmasti lisääntymään pidemmällä aikavälillä niin, että etätyön osuus kasvaa hyvinkin noin viidennekseen, Anttonen ennustaa.

Näin henkilöstömme vastasi etätyöskentelyä koskevaan kyselyyn:

Vastaajista reilu puolet työskentelee mieluummin etänä ja vielä useampi kokee pystyvänsä vetämään selkeän rajan etätyön ja vapaa-ajan välille päivittäin.

Positiiviseksi koettiin se, että tiimin sisällä kaikilla on tasavertainen mahdollisuus etätyöskentelyyn, tietoturva on kunnossa ja esimiehiltä ja kollegoilta saadaan riittävää tukea sekä ongelmatilanteet voidaan ratkaista hyvin myös etänä. Moni koki, että työnteon ajoittaminen on helpompaa, keskittyminen parempaa ja työskentely toimivampaa etänä sekä pystyi yhdistämään työn ja henkilökohtaisen elämän helpommin. Kuitenkin kyselyn perusteella työkavereiden kohtaamisia kaivattiin ja todettiin, että yhteydenpito esimiehiin ja kollegoihin on toimivampaa toimistolla.

Kyselyyn vastanneet työntekijät kokivat, että eivät haluaisi tehdä pelkkää etätyötä. Lähes puolet totesi, että neljä päivää etänä ja yksi päivä toimistolla olisi sopiva suhde, kolmanneksen mielestä puolet toimistolla ja puolet etänä olisi hyvä.